Λιποσυλλέκτες

Λιποσυλλέκτες

Πλαστικοί λιποσυλλέκτες από 40L - 1600L

Μελέτες που πραγματοποιούνται από περιβαλλοντολογικούς οργανισμούς καταδεικνύουν ότι, τα υγρά απόβλητα από τις διάφορες δραστηριότητες του ανθρώπου, παρουσιάζουν μία συνεχώς αυξανόμενη περιεκτικότητα σε λίπη και έλαια. Αυτά όμως τα λίπη και τα έλαια όταν περάσουν στο δίκτυο αποχέτευσης, προκαλούν σταδιακή απόφραξη καθώς  και δημιουργία ενοχλητικών οσμών.

Μπορούν επίσης, να προσβάλουν τα διάφορα υλικά – εξαρτήματα των δικτύων αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών. Όταν τα λίπη αυτά φθάσουν στις εγκαταστάσεις των βιολογικών καθαρισμών περιορίζουν σημαντικά την απόδοση αυτών. Για το λόγο αυτό σήμερα, επιβάλλεται στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις εστίασης να εγκαθίστανται συστήματα λιποδιαχωριστών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα λίπη, λάδια και γράσα (FOG), που περιέχονται στα απόβλητα των πλύσεων, δεν θα περάσουν στο αποχετευτικό δίκτυο και θα παγιδευτούν στην πηγή ως ένα στάδιο πρωτοβάθμιας επεξεργασίας. Τα συγκεκριμένα απόβλητα συνήθως περιέχουν νερό σε υψηλή θερμοκρασία, υψηλό οργανικό φορτίο, FOG, απορρυπαντικά καθώς και αιωρούμενα σωματίδια - ιζήματα  από τα υπολείμματα τροφής.

Οι λιποδιαχωριστές / λιποσυλλέκτες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1825 κατασκευάζονται από γραμμικό πολυαιθυλένιο, με τη μέθοδο του Rotation molding, υλικό εξαιρετικά ελαφρύ και ανθεκτικό. Λειτουργούν ως βαρυτικές παγίδες εκμεταλλευόμενες τη διαφορά πυκνότητας των συστατικών των υγρών αποβλήτων της πλύσης. Τα οργανικής προέλευσης λίπη και έλαια έχουν από 10 έως 15% χαμηλότερη πυκνότητα από το νερό και έτσι ανεβαίνουν στην επιφάνεια όπου παγιδεύονται σχηματίζοντας ένα στρώμα ελαίου – λίπους.

Τα διάφορα στερεά και αιωρούμενα σωματίδια που περιέχονται  στα υγρά απόβλητα διαχωρίζονται μέσα στο λιποσυλλέκτη όπου κατακάθονται στο κάτω μέρος στη περιοχή του βορβοροσυλλέκτη. Οι λιποσυλλέκτες μπορούν επίσης να φέρουν φίλτρα για τη συλλογή των στερεών, με σκοπό τη μείωση της ποσότητα ιζήματος που κατακάθεται στον πυθμένα του λιποσυλλέκτη. Περιοδικά θα πρέπει να γίνεται χειροκίνητη συλλογή και αφαίρεση των επιπλεόντων λιπών όπως και των ιζημάτων από τη περιοχή του βορβοροσυλλέκτη.

Τυπικές Εφαρμογές

Ο λιποσυλλέκτης χρησιμοποιείται σε:

  1. Ταβέρνες,
  2. Εστιατόρια,
  3. Fast foods,
  4. Μαγειρεία σχολείων και νοσοκομείων,
  5. Παρασκευαστήρια φαγητών,
  6. Εργοστάσια κονσερβοποιίας
  7. Γαλακτοβιομηχανίες,
  8. Ιδιωτικές κατοικίες,
  9. Ξενοδοχεία κλπ.

 

Σειρά προϊόντων

Οι λιποσυλλέκτες LIP διατίθενται σε 7 μεγέθη με χωρητικότητες από 40L έως 1600L, έχουν μικρή επιφάνεια κάλυψης και προσφέρονται τόσο για εσωτερική τοποθέτηση, εντός της κουζίνας, όσο και εξωτερική σε υπέργεια ή υπόγεια εγκατάσταση. Για την κάλυψη μεγαλύτερων απαιτήσεων είναι δυνατός ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων μονάδων προσφέροντας την ιδανική λύση σε κάθε περίπτωση.

 

Υλικό κατασκευής

Οι λιποσυλλέκτες κατασκευάζονται από καθαρό, μη ανακυκλωμένο, γραμμικό πολυαιθυλένιο. Το υλικό προσφέρει υψηλή αντίσταση στη διάβρωση από τα λιπαρά οξέα, μονολιθική κατασκευή χωρίς ραφές και ενώσεις. Είναι ανθεκτικά στη χημική διάβρωση, χαμηλού βάρους εξασφαλίζοντας την εύκολη μεταφορά τους και εγκατάσταση, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν μεγάλη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις.

 

Δείτε τιμή>>

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εγγραφα

EcoTank

Διεύθυνση 4ο χλμ. Βόλου-Λάρισας 38500 Βόλος +30 24210 91180 [email protected]

Stay Connected

TOP